teisipäev, 27. jaanuar 2009

Surm lähkris


Ülesanded

1. Surm lähkris

Algus-Vanal hallil ajal...
Õnnelik lõpp-vanurid kes soovisid surma said selle.
Maagilised numbrid-üks sulane oli tema juures teeninud seitse aastat, vanamehe kutse peale tuli sööma kolm meest,surm oli lähkris seitse aastat.
Sündmuste kordumine-mees hüüdis kutset "Tulgu aidaku mul ära süüa seitsme aasta teenistus, kelle kõht tühi on!" kolm korda.

2.

Imemuinasjutt on ta sellepärast, et eriti ei usu, et ma nüüd mõnel heal päeval võiksin surmaga koos süüa ja surma kuhugile lähkrisse panna.

3.

Kus elas taluperemees?
Kas taluperemees maksis kõigile õiglaselt palka?
Kas mees hakkas surmaga einestama?
Mida küsis mees pärast einestamist surma käest?
Kas surm mahtus lähkrisse sisse?
Mida tegi mees lähkriga?
Mitu aastat oli surm mere põhjas?
Kes päästsid surma lähkrist välja?
Kuidas öeldakse Veneveres kui keegi igatseb surma järele?
Kas muinasjutt oli huvitav?

teisipäev, 20. jaanuar 2009

Muinasjutt

Muiste elas kaugel maal üks töökas tüdruk. Tema nimi oli Kristiina. Tal oli palju sõpru. Kõik nad olid loomad. Ükskord juhtus hirmus lugu, tüdrukut ründasid kolm karu. Kristiina jäi imekombel terveks, sest talle tulid appi hundid. Abilised olid sõbralikud. Pärast seda läks Kristiina laia maailma rändama. Ta käis Hiinas, Lätis, Soomes, Afrikas, Indias, Tais ja Leedus. Lõpuks jõudis ta Eestisse. Seal elas korralik noormees. Nad said tuttavaks. See oli suur sõprus kuid siiski tundis, et on lõpuks leidnud armastuse. Kui nad ei ole surnud, siis elavad nad Eestis siiani. Sellest annab teada see lugu.

teisipäev, 13. jaanuar 2009

Regivärsiline rahvalaul

1. Tee värsi piires värviliseks ühesuguste sõna alguse häälikute kordumine (algriim). Assonants (täishäälikute kordus) tee punast värvi ja alliteratsioon (kaashäälikute kordus) rohelist värvi.

Vili vihmalla idaneb,
rohi märjala mädaneb,
oras kasvab kaste/ella,
rooste rikub rohuladva,
kaste rikub kaerakõrre,
härmatis hüvä ädälä.


2. Leia rahvalaulu mõttelised osad. Rühmita mõttekordus (parallelism). Kirjuta iga mõttelise osa peamõte.
Laulik oli mu isani,
laulik oli mu emani,
laulik väike vennikene,-Laul käib kõikidega kaasas.
laulik lapse kiigutaja,
Laulik peab minustki saama. -Ka tema tahab laulda.
Ei ma tohi olla tumma,
ei viitsi vihane seista, - Keegi ei saa laulmata olla.
pikki mokkida pidada.
Ma pole tummade toasta,
ega vaikide vahelta. -Ta ei suuda laulmata olla ega vaikida.

Ehitame ise rahvalaulu

Meil koplis kolmi põõsast:
üks oli punamaie põõsas,
teine on sinimaie põõsas,
kolmas kuldamaie.
Sinisirje linnukene,
kirjupõskne pääsukene
lendas ses punapõõsas,
lendas ses sinipõõsas,
hakkas kulda armastama.
Siis hakkas pesa tegema.
Tegi kuu ja tegi kaks ,
tegi tüki laiemaks ,
nädaliku neljandat suunda,
veerandiku esimest kuuda.
Siis hakkas mune munema.
Munes kuu ja munes kaksi,
munes tüki ühe kuuda,
nädaliku neljandat kuuda,
nädaliku viiet kuuda.
Hakkas poegi haudumaie.
Haudus kuu ja haudus,
haudus tüki kolmat kuuda,
nädaliku teist luuda,
veerandiku praeguseks.
Mis neist poegist saadanekse?
Üks sai päevaks peale ilma,
teine ku-uks alla ilma,
kolmas täheks taeva-aie,
neljas ilmale imeksi,
vikerkaareks veeremaie tuleksi.

teisipäev, 6. jaanuar 2009

Vanad ja uued kombed

Tänapäeva kombed erinevad väga palju ülesandes andud ajast, kuna saja aastaga on ühiskond kõvasti muutunud. Kõik mida perel vaja läheb ostetakse endale lähimast kaubanduskeskusest mis on väga erinev vanast ajast, sest vanasti valmistati kõik käsitööna ja ise.
Lapsed ei pea maast madalast tööd tegema hakkama. Praegu lähevad väikesed lapsed lasteaedadesse ning siis kooli. Tänapäeval on haridusele kõva rõhk pandud.
Vanasti elati rehielamus, kuid tänapäeval on linnas elamiseks majad ja korterid. Maal võib siiski leiduda vanu talumaju, kuid siiski ei ole need nii populaarsed. Rehielamutes oli ainult üks korrus ja üks tuba, rehetuba. Selles toas söödi, magati ja valmistati toitu. Külmal ajal oli see kõige soojem ruum. Sügiseti kuivatati seal ka vilja.
Mängud erinevad vana aja omadest absoluutselt. Tänapäeval on peaaegu kõik internetti üle kolinud, täpselt nagu minagi kirjutan seda teksti arvutis, samamoodi on ka mängudega. Toodetakse igasuguseid arvutimänge mis naelutavad lapse tundideks arvuti ette. Vanasti viibisid ja mängisid lapsed palju rohkem väljas, ka mänguasjad tehti endale ise. Tänapäeval on poes müügil kõiksugu barbied ja teised nukud. Poistele on saadaval autod, küll juhitavad ja mitte juhitavad. Ühesõnaga erineb tänapäev vanast ajast tohutult. Mõned muutused on sellised milleta ei saaks eladagi, aga kas need kõik on ikka vajalikud?

Rahvaluule

Rahvaluulele on omane:
Anonüümsus;
varieeritud looming;
kontaktide kaudu levimine;
suuline levimine;
teisenemine;
peegeldab elu;
räägib rahva elust;
keskkonna peegeldus;
kunst.